Pěstování a výroba

Kvalita začíná už na poli, a to volbou lokality. Ječmen pro výrobu Green Magma se pěstuje v přímořských oblastech Kalifornie a Japonska na polních plochách, kde široko daleko není žádná průmyslová zóna, a testy půdy odpovídají normám certifikátu Organic.

Dokladem kvality a „živosti“ této půdy je dlouholetá záhada původu vitaminu B12 v Green Magma, i když jeho obsah je zde nízký. Rostliny totiž běžně B12 neobsahují, a tedy ani žádná ze složek GM nemohla být jeho zdrojem. Po letech záhadu objasnil jeden z profesorů Kalifornské Univerzity v Davisu. Vitamin B12 se dostává do rostlin ječmene působením bakterií v jejich koříncích. Tyto bakterie jsou velmi citlivé na kvalitu půdy. V půdě chemicky ošetřované se nevyskytují.

Při pěstování ječmene pro Green Magma jsou přísně dodržovány zásady organického (bio) zemědělství. Ke sklizni dochází těsně před tím, než stéblo začne dřevnatět a tvořit kolínka. V té době rostliny dosahují výšky cca 20 – 25 cm a jejich nutriční hodnota je nejvyšší. Sklizené listy se okamžitě zpracovávají v továrně, která je umístěna v blízkosti polí. Rychlost zpracování má samozřejmě také vliv na kvalitu výrobku. Listy procházejí mycí linkou a jsou vylisovány. Šťáva smíchaná s maltodextrinem a výtažkem z naturální rýže je usušena ve sprejové sušičce při kontrolované teplotě nepřesahující teplotu těla. Vznikne světle zelený prášek, který má po rozmíchání ve vodě stejné vlastnosti jako čerstvě vylisovaná šťáva. Následuje balení výrobku a distribuce k zákazníkovi. Od sklizně po zabalení neuplynou více jak 3 hodiny! Celý tento unikátní proces šetrného zpracování ječných listů je patentovaný, a dr. Hagiwara za něj v roce 1987 obdržel cenu japonské Akademie pro vědu a techniku.

Složení

Dr. Hagiwara vyráběl zpočátku jen 100% čistou sušenou ječnou šťávu. Při několika měsíčním skladování však občas docházelo ke změnám v chuti, vůni i zabarvení, a při laboratorním testu se ukázalo, že nutriční hodnoty produktu významně klesají. I tento problém vyřešil dr. Hagiwara geniálně. Speciálním (patentovaným) technologickým postupem přidal do ječného extraktu maltodextrin a hnědou (naturální) rýži. Tím zajistil ochranu enzymů a nutričních složek v extraktu před nežádoucími chemickými reakcemi (oxidací), které by je časem znehodnotily. Maltodextrin dokáže obalit molekuly jednotlivých živin, a tak již na molekulární úrovni chrání jejich živost a účinnost. Tím i logicky  prodlužuje a garantuje trvanlivost výrobku. Obě přidané složky navíc zvyšují vstřebatelnost obsažených živin a umožňují lepší stravitelnost produktu zvláště u lidí s problematičtějším zažíváním.

Maltodextrin je polysacharid běžně využívaný v potravinářském i farmaceutickém průmyslu, například při výrobě energetických nápojů či potravinových doplňků pro sportovce. Protože se jedná o složitý cukr, tělu trvá hodiny než jej rozloží na jednoduchou glukózu, nedochází při jeho požití k výkyvu hladiny cukru v krvi. Je tedy naprosto bezpečný i pro pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje kontrolu cukru v krvi. Green Magma je bezpečně užíván diabetiky a z lékařských studií vyplývá, že má kladný vliv na jejich zdravotní stav.

Konkurenční výrobky

Na trhu se objevují i jiné výrobky z mladého ječmene. Jedná se v prvé řadě o sušené drcené listy ječmene. Jejich výhodou, která upoutá zákazníka na první pohled, je jejich až o polovinu nižší cena. Ta je dána mnohem nižším objemem travní masy potřebné k výrobě stejného množství prášku a levnější zpracovatelskou technologií. Problémem těchto produktů je ale jejich nižší užitná hodnota. Ta je zase dána jejich problematickou vstřebatelností. Nutriční složky, pro které si vlastně zákazník produkt kupuje, jsou vázány na travní vlákninu, která je pro člověka více méně nestravitelná. Člověk má jiné zažívací ústrojí než býložravci, a proto jeho organismus není schopen tyto nutriční látky využít. Konzumování těchto přípravků je tedy i přes jejich zdánlivě nízkou cenu neekonomické a co víc, pro někoho může být i nebezpečné. Při drcení sušené trávy dochází k rozpadu ječného listu na mikroskopické částečky, které se pouhým okem jeví jako jemný prášek. Ve skutečnosti se jedná o hrubou vlákninu s ostrými hroty, které mohou zraňovat a dráždit jemnou sliznici zažívacího ústrojí a vyvolávat alergickou reakci. U pacientů s Crohnovou chorobou mohou způsobit i poškození již tak přecitlivělé střevní sliznice a vyvolat průjmy, které nutriční deficit ještě prohloubí.

Dalšími výrobky z mladého ječmene jsou sušené 100% šťávy z ječných listů. Ty neobsahují vlákninu, a proto u nich výše zmíněná rizika nehrozí. Z filosofického hlediska se vše, co je 100%, jeví jako nejlepší a nejkvalitnější. Z praktického hlediska tomu tak ale není. Je třeba si uvědomit, že vylisovanou ječnou šťávu plnou živin, enzymů a fytolátek už nechrání její vláknina, a za těchto nově vzniklých podmínek jsou v ní obsažené látky připraveny okamžitě chemicky reagovat mezi sebou navzájem i se svým okolím, a tím významně měnit své hodnoty. Proto okamžitě po vylisování dochází k sušení, které do značné míry zabrání těmto nežádoucím reakcím. Do značné míry, ale nikoliv dostatečně. I prášek je vysoce citlivý na vnější vlivy. Pro uchování výživné hodnoty je třeba použít náročnější a dražší technologie balení a důsledně dodržovat standardy šetrného skladování, což se někdy výrobci a obchodníkovi nedaří, a pro zákazníka je velmi těžké to zkontrolovat.

S tímto problémem, jak už bylo výše zmíněno, se potýkal na počátku i dr. Hagiwara. Nejprve vyvinul a prodával jen čistý prášek z vylisované traviny. Díky častým reklamacím však hledal jinou variantu a posléze tento nedostatek odstranil přidáním přírodního maltodextrinu. Ten se chová jako stabilizátor (jejich obalením brání nutričním látkám v nežádoucích chemických reakcích) a současně jako nositel nutričních látek, které jsou díky němu rychleji a účinněji vstřebány. Tuto  technologii výroby Green Magma si Dr. Hagiwara nechal v r. 1969 patentovat.