REIKI

ReikyReiki je dar lidstvu, aby se vyléčilo samo ze svých nemocí.
Japonský výraz Reikije složen ze dvou slov:

Rei - životodárný, vesmírný

Ki - energie, síla

Je to vesmírná univerzální energie, která se nachází prostoru kolem nás. Práce s touto energií v nás probouzí lásku ke všem bytostem a všemu, co nás obklopuje. Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat fyzickými i emocionálními problémy. Přikládání rukou na lidské nebo zvířecí tělo za účelem uvolnění bolesti je tak staré jako instinkt. První věc, kterou většina lidí udělá, když ucítí bolest je, že si na postižené místo přiloží ruce. Když malé dítě upadne a odře si koleno, chce, aby mu je matka pohladila (nebo políbila), čímž se mu uleví. Matčin instinkt, když má dítě horečku nebo nějakou nemoc, ji nabádá, aby přiložila ruce na čelo dítěte. Lidský dotek přináší teplo, vyrovnanost a léčení. Přináší také péči a lásku. Tento jednoduchý čin je základem všech léčitelských technik. Živé tělo, lidské i zvířecí, vyzařuje teplo a energii. Tato energie je samotná životní energie a má tolik jmen, kolik je civilizací. Polynéští Hunové nazývají tuto léčivou sílu Mana a ameriřtí Irokézové jí říkají Orenda. V Indii je známá jako Prána, v Hebrejštině jako Ruach, v islámských zemích jako Barraka a v Číne jako Cchi. V Japonsku se tato energie nazývá Ki a z tohoto slova vzniklo také jméno pro Reiki. Energie Reiki je naprosto pozitivní a nikdy nemůže nijak ublížit ničemu, co je živé, ať se to nachází v jakémkoli stavu nebo podmínkách. Tuto energii lze použít u každého, bez ohledu na to, jak je mladý, starý nebo slabý. Staří lidé, nemluvňata a děti reagují na Reiki velmi dobře, stejně jako zvířata i další živé bytosti Reiki nepůsobí proti ničí svobodné vůli. Jestliže nějaká osoba tuto energii odmítá, léčitel nic nesvede. Jediné co musí příjemce energie Reiki chtít, aby Reiki léčení bylo účinné, je to, že se uvolní a přeje si energii přijímat. Zbytek už zařídí samotná Reiki energie a léčitel Reiki.

Co Reiki není:

  • Reiki není zázračným všelékem pro uzdravení.
  • Reiki nenahrazuje lékařská vyšetření.
  • Reiki jako terapie a léčení různých zdravotních problémů.

Tato terapie se zakončuje harmonizací čaker, což jsou energetické centra, kterými je doplňována energie do jednotlivých částí našeho těla. V našem těle je 7 hlavních energetických center – čaker
 

1. čakra kořenová
2. čakra sexuální
3. čakra solar plexus
4. čakra srdeční
5. čakra krční
6. čakra třetí oko
7. čakra korunní

Harmonizace čaker

Jedná se o velmi jednoduchou, ale účinnou techniku, kdy člověk, předávající REIKI, vyrovná energetickou hladinu čaker u klienta. Nejedná se o žádné „otevírání čaker“ a nic podobného, je to jen srovnání energetického proudění v těle. První polovina ošetření je věnována harmonizaci čaker a druhá vitalizaci čaker, která se provádí přikládáním příslušných drahých kamenů na energetická centra (máme 7 základních center). Vitalizace je doprovázena speciální hudbou pro vitalizaci čaker. Po tomto procesu většinou cítíme, že vše v našem těle je tak, jak má být.