MFK Systém

Vychází z tradičních osvědčených vyšetřovacích (zejména svalový test) a terapeutických postupů, které přizpůsobuje okamžitému stavu pohybového systému klienta a s využitím informačních technologií propojuje v jeden ucelený systém.

Fyzioterapie umožňuje vizualizaci pohybových potíží člověka prostřednictvím počítačového systému MFK.

Vstupní pohovor – anamnéza

Terapeut provádí při vstupním pohovoru anamnézu, kdy obrazovým vyjádřením zaznamenává do expertního systému MFK výskyt zlomenin kostí, lokalizuje jizvy na kůži, bolestivé obtíže svalů, kloubů, křečí apod.

Diagnostika

Výsledky vyšetření svalů jsou vyhodnoceny počítačovým systémem MFK, který zobrazí závislosti mezi nervovým, svalovým, kloubním, páteřním i vnitřním systémem.

Kontrola

Po každé ukončené fyzioterapii provádí fyzioterapeut kontrolu těch svalů, které byly při vyšetření označeny jako změněné oproti normě. Klient a terapeut tak získávají přehled o účinnosti zvolené terapie.

Vyšetření

Po vstupním pohovoru provádí terapeut, jako při každé další návštěvě klienta, vyšetření hodnotící aktivaci svalů. Konkrétní změnu proti normě zaznamená do expertního systému MFK v přesně určeném místě.

Historie záznamů

Expertní systém MFK umožňuje ukládat obrazové zobrazení jednotlivých diagnostických nálezů svalového systému, a také zpětně porovnávat a vyhodnocovat vývoj změn.

Volba terapie

Fyzioterapeut po pečlivém vyhodnocení získaných objektivních a subjektivních nálezů z anamnézy a z vyšetření, vybere expertním systémem MFK vhodnou fyzioterapeutickou techniku z nabízené škály  (stimulace soustavy reflexních bodů, masáž svalů, stimulaci trigger pointů (Trp) a tender pointů (TP), mobilizace, elektroléčba, cvičení apod.). Postup a místo zákroků vybrané techniky je zpracován dle aktuálního nálezu a veden expertním systémem MFK. Pečlivá aplikace vybrané techniky je plně v rukou fyzioterapeuta.

Plán další terapie

Na základě získaných údajů z anamnézy, vyšetření, diagnostiky, průběhu fyzioterapie a závěrečné kontroly určuje fyzioterapeut plán další návštěvy. Vždy plánuje pouze jednu návštěvu. Další kontrolní návštěva se vždy určuje dle aktuálního stavu pacienta.