Kineziologie ONE BRAIN

ONE BRAIN

KINEZIOLOGIE ONE BRAIN je psychoterapeutická metoda, která vychází z poznatku, že na počátku většiny psychických i fyzických problémů je stres a kterou lze problémy stresového původu odstranit.


Psychoterapeutickou metodu ONE BRAIN vyhledávají klienti, kteří mají psychické nebo fyzické problémy. Navozuje rovnováhu na všech úrovních – tělesné, emocionální, mentální a duchovní.

Metoda One Brain pomáhá při:

  • specifických poruchách učení a chování u dětí (poruchy čtení, psaní a počítání, hyperaktivita, poruchy soustředění), trémě, koktání a ticích
  • dlouhodobém vyčerpání, únavě a bolestech hlavy, pocitech strachu a úzkosti, poruchách spánku
  • závislostech, fobiích, trémě, úzkosti, strachu, depresích
  • alergiích, astmatu, oslabeném imunitním systému
  • bolestech žaludku a střevních problémech
  • nespokojenosti se svými vztahy a schopností komunikace
  • horší výkonnosti, zvyšuje životní energii a psychickou pohodu
  • potřebě zvýšit sebeúctu a mít víc rád sám sebe
  • realizaci svého plného potenciálu a otevření se svým skrytým talentům a nadání
  • problémech s tělesnou váhou, s příjmem potravy

Jak pracuje terapeut-kineziolog?

Kineziolog problém pomocí svalového testu určí a následně tzv. odblokuje, čímž se stimulují samoléčebné mechanismy těla a dochází k následnému uzdravení.

Metoda vychází z poznatku, že mozek pracuje jako biologický počítač. V jeho paměti (databázi) je uloženo vše, co vnímáme smysly, a to již od samotného početí. Informace dobré i špatné. Vlivem prožitého stresu dochází v mozku k zablokování energie až ze 75 %. Vzniklé bloky přeruší přirozený tok energií v mozku a následně i v příslušné části těla. Důsledkem toho jsou různé duševní a fyzické potíže. ONE BRAIN nediagnostikuje a neléčí, ale hledá příčinu problému.

Kineziolog problém pomocí svalového testu určí a následně tzv. odblokuje, čímž se stimulují samoléčebné mechanismy těla a dochází k následnému uzdravení. Pomocí svalového testu získává potřebné informace na vědomé, podvědomé i buněčné úrovni. Mozek na otázky kineziologa odpovídá ANO nebo NE, což se projeví změnou napětí ve svalu. Protože vztah mozek – sval pracuje v obou směrech, lze problém ve spolupráci s klientem odstranit.  Kineziolog pracuje na problému v současnosti i regresi. Prochází tak celým životem člověka a hledá negativní emoce, které souvisejí s jeho problémem. Často se odhalí pravdy z dětství nebo prenatálního období, které si ani nemůžeme uvědomit. Jindy to jsou záležitosti, které si neradi přiznáváme. Je už na nás, zda jsme ochotni přijmout své nedostatky a pracovat na jejich odstranění. Tato metoda nám umožní lépe poznat sebe sama, porozumět svým citům a chování. Někdy stačí opravdu málo, abychom se opět zbavili obtíží a znovu objevili své možnosti nebo schopnosti.
 

Jak probíhá svalový test?


Svalový test je velmi šetrná technika. Terapeut působí jemným tlakem na zápěstí testované osoby. Změnou napětí na svalu dokáže určit emocionální příčinu testovaného problému. Buněčná paměť eviduje od početí údaje o energetických blocích. Podle získaných odpovědí určuje další průběh odblokování. Vhodnou korekcí lze odstranit emocionální i fyzický blok a tělo je schopné zapojit samoléčebné mechanizmy.
 

Příklady problémů, které se objevují


Při nesprávné komunikaci pravé a levé hemisféry mozku se projevuje dyslexie, dysgrafie či obtíže s vyjadřováním. Těmito poruchami jsou postiženi dospělí i děti, jejich komunikace je zablokována v důsledku stresu vzniklého např. při porodu nebo při jiné traumatické události.
 

Kineziologie a závislosti


Řada závislostí (kouření, alkohol, drogy) a fobií (strach ze zkoušky, z lékaře, z hmyzu, z uzavřených prostor apod.) má své kořeny v dětství a v emoční bolesti, kterou jsme někdy v minulosti prožili a již se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit nevhodným způsobem. Odblokováním emoce, kvůli které problém vznikl, bolest odezní. Od početí či porodu fungují "programy", které nám zabraňují vytvořit si život, jaký by se nám líbil. Kineziologie - metoda One Brain pomáhá tyto programy zrušit a umožňuje nám užívat si plného, spokojeného a úspěšného života.